FAQ

Czym jest sęk?

Każdy element drewna jest unikalny i niejednorodny. Między innymi, mogą na nim występować zdrowe sęki.
Jeśli zaś chodzi o meble ogrodowe, nie podlegają one ograniczeniom zarówno jeśli chodzi o ilość jak i wielkość.

Czym są wycieki żywicze?

Specyfiką drewna iglastego, takiego jak sosna czy świerk, są wycieki żywiczne widoczne bądź natychmiast, bądź po pewnym czasie użytkowania czy przechowywania. Wycieki łatwo usuniemy za pomocą terpentyny bądź innych delikatnych rozpuszczalników. Można je także usunąć mechanicznie np. za pomocą noża.

Czym są wykwity solne?

Na produktach impregnowanych ciśnieniowo może pojawić się nalot w kolorze zielonkawym, który jest wynikiem reakcji impregnatu z żywicą. Takie wykwity solne są łatwe do usunięcia np. za pomocą szmatki bądź gąbki. Bez trudu pokryje je także farba do drewna.

Z czego wynikają różnice w zabarwieniu i odcieniach?

Olbrzymim walorem drewna są różnice w zabarwieniu i odcieniach. Dodatkowo, zmianę koloru drewna może spowodować także impregnacja ciśnieniowa oraz warunki atmosferyczne.

Czym są plamy pleśniowe?

Kolejną cechą drewna mającą wpływ na jego wygląd są plamy pleśniowe oraz niebieskie plamy grzybiczne.  Naloty te wiążą się z wilgotnością drewna szczególnie impregnowanego. Grzyby nie są groźne dla drewna ani nie wpływają na jego wytrzymałość.

Z czego wynika szorstkość i nierówności?

Dozwoloną cechą drewna są także szorstkości i nierówności powstające w wyniku obróbki drewna.