Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych jest 4IQ Sp. z o. o. z siedzibą przy Ul. Ostródzka 54 14-200 Iława, tel.: +48 89 648 60 85 adres e-mail: kontakt@4iq.com.pl

2. Celem zbierania danych jest wykorzystywanie ich do procesu realizacji zamówień oraz do kampanii marketingowych opartych na platformach takich jak Facebook, Instagram, Google oraz do realizacji kampanii mailowych.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Danych Osobowych, po 25 maja 2018 – Prezes Urzędu Danych Osobowych ).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia zamówienia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe kupno produktów z naszego sklepu internetowego.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim na mocy stosownych umów powierzenia. Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu wg zasad zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

W procesie marketingu sprzedaży podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane, które o Tobie posiadamy: historię transakcji, historię przeglądania Internetu, historię poruszania się. Decyzje te są podejmowane automatycznie w oparciu o modele behawioralne. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na doboru reklam wyświetlanych przy korzystaniu z Internetu, doboru oferowanych Ci produktów do tego, czego w naszej ocenie możesz potrzebować itp.].

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy Twoich potrzeb,  sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Profilujemy Cię dla potrzeb oceny możliwości sprzedażowych  i stosujemy się do ustalonego profilu także, gdy decyzje marketingowe podejmują nasi ludzie.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5  lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.