Prawo do wycofania zgodny na przetwarzanie danych osobowych

 

Twoje dane pobierane i przetwarzane są w następujących celach:

1. w celu usług marketingowych i sprzedażowych na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. A RODO):

2. w celu zawarcia umowy kupna na podstawie Twojego zainteresowania

naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. w celu wykonania i na podstawie umów, gdy ją zawarliśmy (podstawa z

art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

5. w celach analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych klientów,

optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat

i Twoje zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg

procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, itp.]

będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa

z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie

uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej

potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa

z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

8.w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie

uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu

zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.

f RODO);

9. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing

bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

10.w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

Przysługuje Ci:

I. Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, które wskazujemy w pkt 1,9−10  opisanych powyżej.

Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

II. Okres przechowywania danych

1. Twoje dane osobowe wynikające z 4IQ Group Sp. z o.o . Sp. K. będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 5+1 lat od końca roku, w którym wygasła, w tym 5 lat, to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 5 lat od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej [umowie] zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

III. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy

kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc

produkty lub usługi itp. (odnośnik)

IV .Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

V. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.

close

Lista życzeń